لوستر خورشتی

لوستر خورشتی

در این فصل پاییز می توانیم قارچ های آبدار تهیه کنیم و در این مورد چند عدد طالبی خوشمزه. این دستور همه ...

فلفل سبز سرخ شده

تهیه فلفل سبز سرخ شده خوشمزه بسیار ساده است. بله ، ما به یک ماده اولیه خوب نیاز داریم: فلفل ها ...

رول کدو سبز پر شده

رول کدو سبز پر شده

اگر کدو سبز دوست دارید ، در اینجا یک دستور العمل است که دوست دارید آن را کشف کنید. ما از نوارهای این سبزی برای تهیه ...