એક બાઉલમાં ઘટકો

પાલિટોસ ડી પોલો

આ ચિકન આંગળીઓ રાત્રિભોજન માટે મહાન છે. હું સામાન્ય રીતે તેમને બનાવું છું અને સ્થિર કરું છું કારણ કે, સ્થિર, તેઓ આદર્શ છે...

પ્રચાર

ચટણી માં ચિકન

પરંપરાગત સ્ટયૂ જેવું કંઈ નથી. કારણ કે તેઓ સ્વસ્થ છે, તેઓ જે યાદો રાખે છે તેના કારણે અને કારણ કે તેઓ સ્વાદિષ્ટ છે. કંઈક...