ચોકલેટ અને જામ સાથે ચૂડેલ આંગળીઓ

આ ચોકલેટ અને જામ સ્ટેઇન્ડ ચૂડેલ આંગળીઓ છ વર્ષની એક છોકરી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તેઓએ એટલું પ્રભાવિત કર્યું કે ...

પ્રચાર

કોળાની જામ સાથે હેલોવીન પફ પેસ્ટ્રી

કોળાના જામ સાથેના આ હેલોવીન પફ પેસ્ટ્રીઝ સાથે, તમારી પાસે, ગૂંચવણો વિના, એક મીઠી અને ભચડ અવાજવાળું ડંખ હશે. રેસીપી છે ...

હેલોવીન માટે ખાસ પિઝા

જો તમે આ હેલોવીનને આશ્ચર્યજનક બનાવવા માંગો છો, તો હેલોવીન માટેનો પિઝાઝનો આ ભંડાર ચૂકશો નહીં. તેઓ તૈયાર કરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે, સંપૂર્ણ ...