Torrijasên şîrmijandî

Ma hûn dema ku torrijas amade dikin şîr ji şerabê tercîh dikin? Ez bawer im ku hûn ji van bi şîrê hûrkirî hez dikin...