фует татары

фует татары

Ар кандай канапе же башталгычтарды жасагыңыз келеби? Толтуруучу негизди татар катары…

оролгон жумуртка

Толтурулган жумуртка көп, бирок бул оролгон жумурткаларды эч ким жеңе албайт. Алар, чынында эле, жөн гана шайтан жумуртка эмес, анткени...

Цуккини крокеттери

Цуккини крокеттери

Абдан пайдалуу жана өзгөчө крокет жасоонун башка жолун колдон чыгарбаңыз. Аларда кремдүү жана аш болумдуу…

соустагы тоок эти

Салттуу тамактарга окшош эч нерсе жок. Анткени алар ден-соолукта, алар алып жүргөн эскерүүлөрү үчүн жана даамдуу болгондуктан. Бир нерсе…