жеңил жасмык

Жасмыктан жасалган тамак сөзсүз түрдө калориялуу тамак болушу шарт эмес. Бул жерде далил болуп саналат. Бүгүнкү жасмык...