Рождествонун аз калориялуу десерттери

Баарыбызды балдардын семиздиги тынчсыздандырат, анткени Рождество майрамында кичинекей балдар да ашыкча тамакты, айрыкча таттуу тамактарды жегендиктен, кантты ден-соолугу жана тамактануусу үчүн пайдалуураак аз калориялуу таттуу заттар менен алмаштырган оң.