ບາບາຣາ Gonzalo

ຂ້ອຍມັກເຮັດອາຫານເປັນເວລາຫລາຍປີ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍການເບິ່ງພໍ່ແມ່ເຮັດອາຫານຢູ່ເຮືອນ. ຂ້ອຍມັກອາຫານພື້ນເມືອງ, ແຕ່ Mycook ຂອງຂ້ອຍກໍ່ຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້. ໃນເວລາຫວ່າງຂອງຂ້ອຍນອກຈາກການຄົວກິນຂ້ອຍມັກເດີນທາງແລະມ່ວນຊື່ນກັບຄອບຄົວແລະສັດຂອງຂ້ອຍ.

Bárbara Gonzalo ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 86 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ