ສາທາລະນະ

Apricot Coca

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລະດູການ apricot ແລະບໍ່ມີຫຍັງດີກ່ວາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນມັນດ້ວຍ coca apricot ທີ່ແຊບນີ້ຫຼື coca d'aubercocs ທຳ ມະດາ ...