ສາທາລະນະ
https://www.recetin.com/wp-content/uploads/2011/11/mas-modi-13-min-scaled.jpg

ມັນຕົ້ນພິເສດທີ່ມີເນີຍແຂງ

ຊາວອາເມລິກາແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຫານຈານດ່ວນແລະອາຫານຫວ່າງທີ່ມີພະລັງງານສູງແຕ່ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້. ສູດນີ້ຖືກມັກ ສຳ ລັບລົດຊາດຂອງມັນ…