Lentils ກັບ artichokes ແລະ cubes ham

Lentils ກັບ artichokes ແລະ cubes ham

ອາຫານນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມສຸກ! ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ພະ​ຍາ​ຍາມ stew ບ່ວງ fabulous ນີ້​ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ ...

ສາທາລະນະ
ສະຫຼັດ Piedmontese

ສະຫຼັດ Piedmontese

ສະຫຼັດນີ້ມີການສໍາພັດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສະຫຼັດລັດເຊຍ, ແຕ່ຍັງແຊບເທົ່າທຽມກັນ. ມັນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກພາກພື້ນ…