कोको रोटी

यदि हामी बिहानको खाजाको लागि एक धनी र धनी रोटी तयार पार्छौं भने नि? यो कटु कोको रोटी हो तर होशियार हुनुहोस् ...

मसूरको लसग्ना

हामी त्यहाँ एक नुस्खाका साथ जान्छौं जुन बच्चाहरूले हामीलाई धन्यवाद दिन्छ। हामीसँग भएका दालहरू प्रयोग गर्ने छौं।