ਹੇਲੋਵੀਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਜ਼ਾ

ਹੇਲੋਵੀਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਜ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਲੋਵੀਨ ਲਈ ਪਿਜ਼ਾਸ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਣ ...

ਸਤੰਬਰ: ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ.

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ...