د شیدو توریجز محلول

ایا تاسو د توریجا چمتو کولو پرمهال شیدو ته شراب غوره کوئ؟ زه ډاډه یم چې تاسو دا د شیدو شیدو سره خوښ کړئ ...