ජෙලි කේක්

ජෙලටින් සහ ක්‍රීම් කේක්. ඉන්ද්‍රජාලික අතුරුපසක්.

මම මෙම අතුරුපසට කැමතියි, එය පෙනෙන්නේ කෙසේද සහ සියල්ලටම වඩා, එය පිළියෙළ කිරීම අපට ඉතා සුළු කාලයක් ගතවන බැවිනි. එය ජෙලටින් වලින් සාදා ඇත ...