kuparidzirwa

huku mumuto

Hakuna chinhu chakafanana nesadza rechinyakare. Nokuti vane utano hwakanaka, nokuda kwendangariro dzavanotakura uye nokuti dzinonaka. Chimwe chinhu…