Мак, укус и прозрачност

Много пута сте се питали које су то црне тачке које имају неке ролице или канапеи и које нас подсећају ...