బంగాళాదుంపలతో కాల్చిన కటిల్ ఫిష్

బంగాళాదుంపలతో కాల్చిన కటిల్ ఫిష్

ఈ రోజు నేను మీతో ఒక సాధారణ మెనోర్కాన్ రెసిపీ, బంగాళాదుంపలతో కాల్చిన కటిల్ ఫిష్ లేదా మీరు ఎలా చెబుతాను ...

దాని సిరాలో స్క్విడ్ సెరానో హామ్‌తో నింపబడి ఉంటుంది

సెరానో హామ్‌తో నింపిన ఈ స్క్విడ్‌ను మీరు ప్రయత్నించాలి. మేము వారికి వైట్ రైస్ మరియు స్క్విడ్ సాస్‌తో వడ్డిస్తాము ...

ప్రకటనలు

వేయించిన ఆక్టోపస్: వేరే వేయించిన చేప

బహుశా మేము దీనిని డ్రెస్సింగ్ లేదా గెలీషియన్ శైలిలో ప్రయత్నించాము, కానీ ఎప్పుడూ వేయించలేదు. ఆక్టోపస్ కాదు ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం ...