ดัชนีสูตรอาหาร

Île flottante (เกาะลอย)

เกาะลอยเป็นขนมที่ฝรั่งเศสมาก มันเป็นเรื่องของผ้าขาวที่ติดกับหิมะที่ลอยอยู่บนคัสตาร์ดแสนอร่อย เพื่อที่จะ…