அலிசியா டோமரோ

நான் சமையலறை மற்றும் குறிப்பாக மிட்டாய் மீது மறுக்கமுடியாத உண்மையுள்ளவன். பல சமையல் குறிப்புகளைத் தயாரிப்பதற்கும், படிப்பதற்கும், ரசிப்பதற்கும் எனது நேரத்தின் ஒரு பகுதியை அர்ப்பணித்தேன். நான் இரண்டு குழந்தைகளின் தாய், குழந்தைகளுக்கான சமையல் ஆசிரியர், நான் புகைப்படம் எடுப்பதை விரும்புகிறேன், எனவே ரெசிபிக்கு சிறந்த உணவுகளைத் தயாரிப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல கலவையாகும்.

அலிசியா டோமரோ மார்ச் 102 முதல் 2021 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்