Rakakken madara torrijas

Kuna fifita madara zuwa ruwan inabi lokacin shirya gurasar Faransanci? Na tabbata kuna son waɗannan tare da maƙalar madara...

publicidad