Inkomba yokupheka

Ngibhekabheka kumenyu ephezulu ufuna izindlela zokupheka ngamagama.

Ngezansi uhlu lwethu incwadi yokupheka enazo zonke izindlela zokupheka: esikushicilele ngokulandelana kwezinhlamvu:

a

a

b

c

d

e

f

g

h

l

m

p

r

s

t