પ્રચાર

સફેદ કઠોળ સાથે સ્ટફ્ડ ઇંડા

અમે ઉનાળાની વાનગીઓ સાથે ચાલુ રાખીએ છીએ. આ કિસ્સામાં અમે સફેદ કઠોળ સાથે સ્ટફ્ડ કેટલાક ઇંડા પ્રસ્તાવિત કરીએ છીએ. તે એક સરળ રેસીપી છે ...

મોઝેરેલા અને તળેલા ઇંડા સાથે સ્પિનચ

શું તમને પાલક ગમે છે? આજે આપણે તેમને સરળ રીતે તૈયાર કરીશું. અમે તેમને ઉમેર્યા વિના એક શાક વઘારવાનું તપેલું માં રસોઇ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ...

શાકભાજી અને તળેલા ઇંડા સાથે કૂસકૂસ

અમે એક સંપૂર્ણ અને રંગીન વાનગી તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ: શાકભાજી અને કેટલાક સ્વાદિષ્ટ તળેલા ઇંડાથી કૂસકૂસ. રસોઈ પાણી ...