Alicia tomero

ຂ້ອຍເປັນຄົນສັດຊື່ທີ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້ໃນເຮືອນຄົວແລະໂດຍສະເພາະຂອງໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈີ່. ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີທຸ່ມເທສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເວລາຂອງຂ້ອຍໃນການກະກຽມ, ສຶກສາແລະຮັບປະທານອາຫານຫຼາຍສູດ. ຂ້ອຍເປັນແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍສອງຄົນ, ເປັນຄູສອນເຮັດອາຫານ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍແລະຂ້ອຍມັກການຖ່າຍຮູບ, ສະນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ມີການປະສົມປະສານທີ່ດີຫຼາຍໃນການກະກຽມອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບສູດ.