മത്തങ്ങയും ബേക്കൺ വിശപ്പും

നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ aperitif ഇഷ്ടമാണോ? ശരി, നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ നുകരാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മത്തങ്ങയും ബേക്കൺ റോളുകളും തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. ദി…

വേനൽ നുറുക്കുകൾ

നുറുക്കുകൾ എന്നെ ശരത്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി മുന്തിരിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്...പക്ഷെ അതൊരു...

പ്രചാരണം
സമ്മർ കാനെല്ലോണി

സമ്മർ കാനെല്ലോണി

  ഈ പാകം ചെയ്ത ഹാം റോളുകൾക്ക് അതിശയകരവും പുതുമയുള്ളതുമായ പൂരിപ്പിക്കൽ ഉണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭവം ഓരോ തവണയും ആസ്വദിക്കാം…

ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ബ്രൊക്കോളിയും ചീസ് ക്രോക്കറ്റുകളും

ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ബ്രൊക്കോളിയും ചീസ് ക്രോക്കറ്റുകളും

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രോക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഭവം ഉണ്ട്, അത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മാർഗമാണ് ...

കുട്ടികൾക്കുള്ള സോസേജുകൾ

തകർന്ന സോസേജുകൾ, പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ്

കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പൊരിക്കലും തകർന്ന സോസേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോസേജുകൾ ചെറുതായിരിക്കണം, അത് പോലെ ...

മുത്തശ്ശിയുടെ പൈ

ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എംപാനഡയാണ്, കാരണം ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. കുരുമുളക്, പപ്രികയോടൊപ്പം ...

ബീൻ പേറ്റ്, ഫെറ്റ ചീസ്

ഏത് മാംസത്തോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വെളുത്ത കാപ്പിക്കുരു ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതും അനുയോജ്യമാണ് ...

ട്യൂണ, കൂൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പഫ് പേസ്ട്രി പൈ

വളരെ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു എംപാനഡ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. സ്വാഭാവിക തക്കാളി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഞങ്ങൾ മറ്റ് ചേരുവകളും ഇടും: ...

വെണ്ണയില്ലാതെ വേവിച്ച ക്രോക്കറ്റുകൾ

ഞങ്ങൾ ക്രീം, മൃദുവും സുഗന്ധമുള്ളതുമായ ക്രോക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ വെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവ ചെയ്യും ...

ബ്രെഡ് ചെയ്ത വഴുതനങ്ങ

ബ്രെഡ് ചെയ്ത വഴുതനങ്ങ

ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തകർന്ന വഴുതനങ്ങ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അത് ഒരു അപെരിറ്റിഫായും അതിനൊപ്പമുള്ളതായും ഞങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു ...

ചീര, ട്യൂണ പറഞ്ഞല്ലോ

ചീര, ട്യൂണ പറഞ്ഞല്ലോ

പറഞ്ഞല്ലോ അനന്തമായ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം, മധുരവും രുചികരവും. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ...