ਸਾਸ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗਲਿਏਟੇਲ

ਸਾਸ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗਲਿਏਟੇਲ

ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਟੈਗਲੀਟੇਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ...

ਵ੍ਹਾਈਟ ਬੀਨ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਾਸਗਨਾ

ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ…

ਪ੍ਰਚਾਰ

ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਣੀ ਅਤੇ ਐਂਚੋਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਗੇਟੀ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਣੀ ਅਤੇ ਐਂਚੋਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪੈਗੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ...

ਬੁਕਾਟਿਨੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੁਵੀਆਨਾ

ਪਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ….

ਹਰਾ ਬੀਨਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਪੇਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਸਤਾ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ…